Správně vypadající hromosvod po revizi pro pojišťovnu v případě úderu blesku (Davle)