Réva Rakvice – PKD (celková elektroinstalace s osvětlením a hromosvodem)